HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÇOCUKLARDA HABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ: SAĞLIK ALANINDAÇOCUĞA İNTERDİSİPLİNER BAKIŞ MODELİHACETTEPE UNIVERSITY, CHILDREN HABILITATION PRACTICE AND RESEARCH CENTER: INTERDISCIPLINARYPERSPECTIVE MODEL FOR CHILDREN IN THE FIELD OF HEALTH


SEYHAN K. , ASLAN F. , ACAR ŞENGÜL E. , BOZGEYİK S., NOYAN ERBAŞ A. , HURİ M. , ...More

Uluslararası 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 20 - 22 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text