Akut Koroner Sendromlu Olgularda Fiziksel Aktivite Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Fonksiyon Arasındaki İlişki


VARDAR YAĞLI N., SAĞLAM M., İNAL İNCE D., ÇALIK E., ARIKAN H., SAVCI S., ...More

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.24, pp.151-155, 2013 (Scopus) identifier