Kaya Duraylılığının Nümerik Modelleme İle Belirlenmesinde Yeni Bir Metod


AKSOY C. O. , UYAR G. G. , UTKU S.

12. Bölgesel Kaya Mekaniği SEmpozyumu, 3 - 04 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text