Konjenital Nötropeni Hastalarının Periodontal Durum ve Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Profilinin İncelenmesi (Evaluation of Periodontal Status and Cytokine Profile in GCF of Patients with Congenital Neutropenia)


ACAR B., ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N., ÖZŞİN ÖZLER C., İLARSLAN Y. D., TEZCAN F. İ., BERKER A. E.

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (24th International Dental Congress), 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes