Hemşirelik Öğrencileri İçin Yaşam Sonu ve Ölüm Sonrası Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Kovancı M. S., Bilgin A., Öcalan S.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online), vol.5, pp.1-9, 2023 (Peer-Reviewed Journal)