İktidarın Gölgesi Edebiyatta: Dramatik Sanatların Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Romanındaki Yeri


Creative Commons License

GÖKŞEN E.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.29, pp.241-257, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier