Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği nin lise öğrencilerine uyarlanması


OSMAN Z., TUZGÖL DOST M.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey