Pasif Mikrosismik İzleme Yöntemlerinin Hidrotermal Sahalarda Kullanımı ve Jeotermal İşletmeler Açısından Önemi


KAYPAK B., UYAR G. G.

Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar Arama ve Uygulamalar Sempozyumu, İTÜ Maden Fakültesi, Turkey, 8 - 09 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey