Hacettepe Üniversitesi’xxnde kronik granülomatöz hastalık tanısı alan hastaların klinik ve immünolojik özelliklerinin araştırılması


akar h. t., ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N., TEZCAN F. İ.

25. Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 17 - 21 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes