Geçici splenial lezyonların klinikoradyolojik spektrumu üniversite hastanesinden 31 olgu


GÖÇMEN R. , ÜNAL E. , konuşkan b., KARLI OĞUZ H. K.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı nöroradyoloji ve baş boyun radyolojisi, Turkey, 16 - 18 February 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey