Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Erken Müdahaleden Okul Öncesine Geçiş Sürecini Destekleme: Öğretmen ve Yöneticilere Öneriler.


ÖZTÜRK H., SARAL D. , ÖZDAN Z., ERGENEKON Y.

7. Uluslararası EJER Kongresi, 19 - 22 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text