Çeşitli Öğrenci Gruplarının ÖSS ve ÖYS Kimya Sorularına Ait Başarı Yüzdelerinin Karşılaştırılması


Ayhan Y., ATAV E., ERÖKTEN S., Morgil F. İ.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.18, pp.177-184, 2000 (Peer-Reviewed Journal)