Bamya Abelmoschus esculentus L genetik yapısı üzerine kadmiyum Cd etkilerinin RAPD tekniği ile araştırılması


SOYDAM S. , GÖKÇE E., ARAS E. S.

21. Ulusal Biyokimya Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey