PATLATMALAR SONUCU ÇEVREYE VERİLENSARSINTILAR ÜZERİNE BİR YORUMA COMMENT ON BLAST INDUCED VIBRATIONSAND DAMAGE CRITERIA


UYAR G. G. , ERKOÇ Ö., İPEK t.

2. Ulusal kırmataş sempozyumu, Turkey, 3 - 04 June 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey