Görme engelli çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeylerini yordayan değişkenlerin incelenmesi


NERGİZ H., ULUÇ S.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey