Farklı Fonksiyonel Seviyedeki Serebral Palsi’xxli Çocuklarda Yaş ve Ailelerin Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Artaştırılması


BULUT N. , AYDIN G. , GÜRBÜZ İ. , ÖKSÜZ Ç. , YILMAZ Ö. , KARADUMAN A. A.

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 March - 01 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text