Vokal Nodülü Olan Çocuklarda Frekans Temelli ve Zaman Temelli Ölçümlerin Disfoniyi Yordamadaki Hassasiyetlerinin Karşılaştırılması-Preliminer Çalışma


ESEN AYDINLI F. , İNCEBAY Ö. , Tilki a., ÖZCEBE E.

Voice İstanbul International Conference on Voice in All Aspects, 19 - 22 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text