İnsan Katılımcıların Yer Aldığı Biyotıp Araştırmalarında Aydınlatılmış Onam İÇin Anahtar


İLGİLİ Ö.

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics, vol.1, pp.31-40, 2018 (Peer-Reviewed Journal)