Çocuk ve ergenler için sosyal destek ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması


FER S.

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey