Gençlerde Kariyer Geliştirme, Planlama ve Yönetimi


Creative Commons License

Öztürk M. S.

2. Dünya Gençlik Kongresi, Ankara, Turkey, 18 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Today, especially with the increase in competitive systems in the world, flexible and insecure structures in the

labor market and the global unemployment problem, the career choices of young people take place in a

complex social and economic environment. A job that has been worked for a lifetime is very rare now;

employees often change their jobs or even their careers. Thus, career development, which starts with a new

job, is a process that changes jobs many times and is formidable to manage. In particular, young people can be

very vulnerable and disadvantaged in planning for new employment and job change. In this respect, it is very

important to inform young people about career development, planning and management and to support them

in their decision-making processes. Here in this study; The career development, planning and management

processes and the importance of these processes for young people will be discussed, and how they can be

supported during this process where they are often disadvantaged and the benefits of including career

supporters in this process will be examined.

Günümüzde özellikle dünyada rekabetçi sistemlerin artması, işgücü piyasasındaki esnek, güvencesiz yapılar

ve global işsizlik sorunuyla birlikte gençlerin kariyer tercihleri karmaşık bir sosyal ve ekonomik ortamda

gerçekleşmektedir. Ömür boyu çalışılan bir iş artık çok nadir karşımıza çıkmakta; çalışanlar işlerini hatta

kariyerlerini çoğu kez değiştirebilmektedirler. Böylece yeni bir işe girmeyle başlayan kariyer geliştirme birçok

kez iş değiştirilen ve yönetilmesi oldukça zor bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de gençler yeni

işe girme ve iş değiştirme planlamasında oldukça savunmasız ve dezavantajlı kalabilmektedir. Bu doğrultuda

gençlerin kariyer geliştirme, planlama ve yönetimi konusunda bilgilendirilmeleri, karar alma süreçlerinde

desteklenmeleri oldukça önemlidir. İşte bu çalışmada; kariyer geliştirme, planlama ve yönetimi süreçleri ve

bu süreçlerin gençler için önemi tartışılarak, gençlerin yaşadıkları ve genellikle dezavantajlı oldukları bu

süreçte nasıl desteklenebilecekleri ve bu sürece kariyer destekçilerini dahil etmenin faydaları incelenecektir.