Penil Turnike Uygulaması Sonrasında Üretra Endoteline Bakteri Adezyonunun in vitro Değerlendirilmesi


BOYBEYİ Ö., KAÇMAZ B., ARAT E., ATASOY P., KISA Ü., DERE GÜNAL Y., ...More

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Turkey, 28 - 31 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes