Dinamik Kontrast MR Permeabilite Görüntülemenin Nöromyelitis Optika Spektrum Hastalarında Aquaporin Kanal Disfonksiyonunun Gösterilmesinde Yeri Olabili rmi


Okar S., GÖÇMEN R. , PARLAK Ş. , ERDENER Ş. E. , KARLI OĞUZ H. K. , KARABUDAK R. , ...More

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 15 - 21 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey