Media Reflections of Marriages with Syrian Women: A Call for Advocacy in Social Work


Certel N., Atasü Topcuoğlu R.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.33, no.2, pp.537-562, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.537-562
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu  alışmanın amacı Suriye g  ü sonrası Suriyeli kadınlarla evlilik s yleminin

medyada nasıl ele alındığını anlamaya  alışmak ve bu doğrultuda yapılacak

sosyal hizmet uygulamalarını ele almaktır.  alışmada, nitel araştırma deseni ile

i erik analizi yapılmıştır. Araştırmanın verilerini, 2011 yılı ile 2020 yılları

arasında yerel (48 haber) ve ulusal (91 haber) gazetelerde internet haber

kanallarında yer alan toplamda 139 yazılı haber oluşturmaktadır. Veriler

ATLAS.ti nitel veri analiz programında analiz edilmiştir.  alışmanın bulguları

ü  ana temada ele alınmıştır: (i) araştırmanın bulgularına g re Suriyeli

kadınların karşılaştığı cinsiyet temelli sorunların bir oğu ve maruz bırakıldıkları

şiddet medyada kavramsal torba olarak evlilikler üzerinden üstü  rtülü bir

bi imde ifade edilmektedir; (ii) evliliğin taraflarının temsili temasında, haber

i eriklerinde evliliğin taraflarının yanlı temsil edildiği, Suriyeli kadınların “aile

birliğini bozan” ve “tehdit” gibi kavramlarla tanımlandığı g sterilmektedir; (iii)

haber sunumunda başvurulan kaynaklarda evliliklerin  zneleri olarak Suriyeli

kadınlara başvurulmadığı kadınların madunlaştırılarak evliliklerin aktarıldığı

g rülmüştür. Medyadaki eril taraflı dilin g  men kadınları  tekileştirdiği beş

s ylemsel manevra deşifre edilmiştir. Kamunun bakış a ısını şekillendirmede

etkin rol alan medyanın s ylemindeki Suriyeli kadınlara y nelecek ayrımcı dili

g rmek bu bağlamda sosyal hizmette etkili savunuculuk yapabilmek adına

 nemlidir.