Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri İle Karşılaştırılması


Creative Commons License

METE YEŞİL A., YALÇIN E. E., ADEMHAN TURAL D., EMİRALİOĞLU N., Özsezen B., Kabasakal E., ...More

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.15, pp.356-358, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier