Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Uygulamalı Aydınlatılmış Onam Alma Becerisi UAOAB eğitim programı ile ilgili görüşleri 2010 2014 yıllarını kapsayan bir anket çalışması


KAVAS M. V., YALIM N. Y., ŞAHİNOĞLU KUŞ S., ARDA B., ACIDUMAN A., İLGİLİ Ö.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.67, 2014 (Peer-Reviewed Journal)