Erişkin Kadavralarda Vertebrae Coccygeanın Gross Anatomik ve Mikro BT Cihazı ile Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi


ÇELİK H. H. , UZUNER M. B. , GENECİ F., OCAK M., DENK C. C. , GÜRSES İ. A.

International Mediterranean Anatomy Congress Full Text Statement Book, 6 - 09 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text