Factors Determining Consumer Concerns About Clothing Industry Problems


Creative Commons License

EROL BOYACI G., Ozer L.

Sosyoekonomi, vol.31, no.57, pp.231-254, 2023 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 57
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17233/sosyoekonomi.2023.03.12
  • Journal Name: Sosyoekonomi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.231-254
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Although the public concern towards unsustainable current production and consumption is growing, the inadequacy of global regulations on sustainability issues puts the responsibility on consumers. However, despite their concerns, some consumers need help shopping from sustainable brands. The current research examines some antecedents of consumer concern towards the clothing industry’s environmental and sweatshop issues. Data is obtained from 372 Turkish fast fashion consumers through online platforms. Level of exposure to informative posts on social media platforms, the perceived knowledge and belief towards the issues positively affect concern. Also, decreasing concern towards these problems with advancing age is observed in Türkiye.
Mevcut üretimin ve tüketimin sürdürülebilir olmadığına dair kamuoyu kaygısı artmaktadır. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik sorunlarına dair küresel ölçekte düzenlemelerin yetersiz oluşu, bu konudaki sorumluluğun tüketicilere yüklenmesine sebep olmaktadır. Ancak, bazı tüketiciler kaygılarına rağmen sürdürülebilir markalardan alışveriş yapmakta zorlanmaktadır. Bu araştırmada, giyim endüstrisinin çevre ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik tüketicilerin kaygı seviyelerini artırabilecek faktörler incelenmiştir. Online anket yöntemi ile Türkiye’de 372 hızlı moda tüketicisinden veri elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre tüketici kaygısı, sorunlara yönelik sosyal medya paylaşımlarına maruz kalma, sorunların varlığına dair inanç ve algılanan bilgi ile artmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de ilerleyen yaş ile bu sorunlara yönelik kaygının azaldığı gözlenmiştir.