İş Yaşamında Kabul ve Eylem Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


AYDIN G., AYDIN Y., KARACAN ÖZDEMİR N.

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, vol.3, no.1, pp.32-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal)