HOMOZİGOT VE HETEROZİGOT TACI MUTASYONU SAPTANAN PİY'Lİ HASTALARIN KLİNİK VE İMMÜNOLOJİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


ÖZBEK B., YAZ İ., TAN Ç., OSKAY HALAÇLI S., SOYAK AYTEKİN E., BİLDİK H. N., ...More

6. KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 31 October - 01 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes