The Investigation of Outdoor Playgrounds in terms of Supporting Risky Play


Creative Commons License

Banko Ç., Akdemir K., Gemici M., Sevimli Çelik S.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.406-417, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

While play is an important process supporting children’s all developmental areas, spaces where children play have also important contributions to their development in terms of supporting risky play opportunities. In the current study, fourteen outdoor playgrounds in Cankaya, Ankara were investigated to find out the risky play opportunities they afford for children. The Playground Rating Scale and Sandseter’s Risk Categories were used as data collection. The findings indicated that all of the playgrounds observed had very limited opportunities for risky play. The findings also indicated the need for maintenance of equipment in the playgrounds which seemed to be dangerous for children to play. Lastly, the selection of equipment in the playgrounds needs to be reconsidered to offer children more diverse play opportunities and support their development physically, intellectually, and socially.

Çocukların temel hakkı olan oyun, gelişimlerinin tamamıyla desteklendiği ve kişiliklerinin sergilendiği bir süreçtir. Oyunun oynandığı mekânlar da oyunla eş değer öneme sahiptir. Oyun ve oyun alanlarının risk içermesinin ve çocukları risk almaya teşvik etmesinin, çocuğun gelişimine pozitif yönde katkısı vardır. Bu çalışmada dış mekân oyun alanlarının risk içeren oyunlara imkân sağlaması durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, Ankara ili Çankaya ilçesi belediyesine ait, uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 14 açık hava oyun alanı incelenmiştir. İnceleme sırasında ‘Oyun Derecelendirme Ölçeği’ ve yapılandırılmamış gözlem tekniği aracılığı ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, incelenen oyun alanlarının risk içeren oyunları destekler nitelikte olmadığı gözlenmiştir. Bu araştırma sonucunda; açık hava oyun alanlarının bakıma ve daha işlevsel olan, çocukların gelişimini daha çok destekleyen oyun donanımlarına ihtiyacı olduğu saptanmıştır