Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Çevreye Olan Etkilerinin En Aza İndirilmesi Çalışmalarında Kullanılan Hasar Kriter Tabloları Üzerine Bir Yorum


UYAR G. G.

Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu, ISME 2017, 27 - 29 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text