POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON THE CANTHARIS RUSTICA FALLÉN, 1807


Özdemir M., Kabalak M.

Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi EURACLI’2022, Van, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.51-52

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51-52
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Insects are one of the living groups that are expected to be most affected by climate change,
as they are poikilotherms. Climate change is thought to cause changes in insect physiology and
geographic distribution.
Cantharis rustica is a predator of invertebrates and has been observed to
feed on a wide range of species. The species prefers lowland grassland habitats but also occurs in
woodland and other habitats with tall grass. This study aimed to predict potentially suitable
habitats for
Cantharis rustica species in the present and future under different climate scenarios.
Species presence data were obtained from field studies from 2021 to 2022, relevant literature, and
databases. Environmental data were obtained according to different scenarios (SSP1-2.6, SSP2-
4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5) for the present and the future (2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-
2100). To estimate the suitable habitats for these species, the "Ensemble Model" was created by
using presence data and environmental data using different model algorithms. Maps were created
in binary format, the future suitable habitats of the species were examined compared to the
present, and the suitable habitats they gained and lost were evaluated. As a result, it has been
observed that suitable habitats of this insect species will change gradually in future climate change
scenarios, shifting towards more northern latitudes and losing their habitats in the Mediterranean
basin. This study is the first to assess the possible impacts of climate change on species belonging
to the Cantharidae family and it is thought that it may be useful for the studies to be carried out
to determine and protect the species of the Cantharidae family and their suitable habitats
according to their ecological demands.

Böcekler, poikiloterm olmaları nedeniyle iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi
beklenen canlı gruplarından biridir. İklim değişikliğinin böcek fizyolojisinde ve coğrafi
dağılımında değişikliklere neden olacağı düşünülmektedir.
Cantharis rustica omurgasız
hayvanların predatörüdür ve çok çeşitli türlerle beslendiği gözlemlenmiştir. Tür, düz ova otlak
habitatlarını tercih eder ancak ormanlık alanlarda ve uzun otların bulunduğu diğer habitatlarda da
görülür. Bu çalışmada,
Cantharis rustica türünün farklı iklim senaryoları altında mevcut ve
gelecekteki potansiyel uygun habitatlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Türün varlık verileri
2021-2022 yılları arasında yapılan saha çalışmalarından, ilgili literatürden ve veri tabanlarından
elde edilmiştir. Günümüz ve gelecek (2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-2100) için farklı
senaryolar (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5) altında çevresel veriler elde edilmiştir. Bu
türün uygun habitatlarını tahmin etmek için, farklı dağılım modelleme algoritmaları kullanılarak
varlık verileri ve çevresel veriler kullanılarak "Ensemble Modeli" oluşturulmuştur. Binary
formatında haritalar oluşturulmuş, türün gelecekteki uygun habitatları şimdiki ile karşılaştırılarak
incelenmiş, kazandıkları ve kaybettikleri uygun habitatlar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak,
gelecekteki iklim değişikliği senaryolarında bu türün uygun habitatlarının giderek değişeceği,
daha kuzey enlemlerine doğru ilerleyeceği ve Akdeniz havzasındaki habitatlarını kaybedeceği
gözlemlenmiştir. Bu çalışma, Cantharidae familyasına ait türler üzerinde, iklim değişikliğinin
olası etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan ilk çalışma olup, Cantharidae familyası
türlerinin ve ekolojik isteklerine göre uygun habitatlarının belirlenmesine, korunmasına yönelik
yapılacak çalışmalar için faydalı olabileceği düşünülmektedir.