Effects of Taurine Amino Acid on Obesity and Adipose Tissue


Creative Commons License

BÜYÜKDERE Y., MUTLU A. A.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.41-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Obesity is a metabolic disorder with increasing prevalence and serious health problems. Fat accumulation in the body that can disrupt health is the main problem observed in obesity. In addition to increase in the amount of fat, signal molecules secreted from adipose tissue and changes in adipokine release, disturbances in regulation of energy metabolism and lipid and glucose homeostasis disorders are also observed in obesity. The effects of taurine, a sulfuric amino acid, on obesity have been controversial in recent years. The positive effects of taurine on these metabolic disorders in the case of obesity have been demonstrated by different mechanisms by studies on cytological, histological and biochemical levels. However, the efficiency of taurine on white adipose tissue browning, which has recently been investigated in the treatment of obesity, remains unclear, and extensive studies are needed to be made on this topic. In this review, the mechanisms by which taurine acts on obesity and adipose tissue are discussed.
Obezite, sıklığı gittikçe artan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan metabolik bir rahatsızlıktır. Vücutta sağlığı bozabilecek düzeyde yağ birikimi obezitede gözlenen temel sorundur. Yağ miktarındaki artışın yanı sıra yağ dokudan salgılanan sinyal molekülleri ve adipokin salınımında değişiklikler, enerji metabolizmasının regülasyonunda bozulmalar, lipid ve glikoz homeostazisi bozuklukları da obezitede gözlenmektedir. Kükürtlü bir amino asit olan taurinin obezite üzerindeki etkileri son yıllarda tartışma konusu olmuştur. Taurinin; obezite durumunda ortaya çıkan bu metabolik bozukluklar üzerindeki olumlu etkileri, sitolojik, histolojik ve biyokimyasal düzeyde yapılan çalışmalarla farklı mekanizmalar üzerinden gösterilmiştir. Ancak; son zamanlarda obezite tedavisinde araştırılan beyaz yağ doku kahverengileşmesi üzerinde taurinin etkinliği ise belirsizliğini korumakta olup bu konuda kapsamlı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu derlemede, taurinin obezite ve yağ doku üzerinde hangi mekanizmalarla etki ettiği ele alınmıştır.