Kronik non spesifik bel ağrılı hastalarda visseral osteopatik manuel tedavi uygulamalarının ağrı yaşam kalitesi ve fonksiyon üzerine etkisi


TAMER S. , ÖZ M. , ÜLGER Ö.

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 2015, Turkey, 20 - 23 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey