İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİDE KLİNİK ve RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİN MULTİDİSİPLİNER DEĞERLENDİRİLMESİ


ER B. , ARIYÜREK O. M. , ÖZDEN SERTÇELİK Ü. , SARI A. , AKDOĞAN A. , ERDEN A. , ...More

Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 January 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey