Günümüz Türk İç Mekan Tasarımcıları ve Tasarım Anlayışları. İç Mekan Tasarımı Kuram ve Yöntemleri Işığında Bir Yaklaşım


ÖZKAN A.

LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2017

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing
  • City: Saarbrücken