Genelleştirilmiş Doğrusal Model Bileşenlerinin Kredibilite Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


ERDEMİR Ö. G., SUCU M.

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya, vol.9, no.1, pp.37-46, 2016 (Peer-Reviewed Journal)