Türkçe ders kitabındaki metinlerin eleştirel düşünme ölçütlerini karşılaması üzerine nitel bir araştırma.


Creative Commons License

Demir H., Baş Ö.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.8, no.2, pp.983-1006, 2019 (Peer-Reviewed Journal)