Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı(ETEÇOM)’un Transaksiyonel Analiz Perspektifindenİncelenmesi


BOZKURT YÜKÇÜ Ş., TOPCU Z. G., DEMİRCİOĞLU H.

3. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MUDAHALE KONGRESİ – UDEMKO 2016, Turkey, 31 March - 03 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes