Covid-19 Salgın Sürecinde Mesleki Tükenmişliğin Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması


IŞIK V. , ALTINÖZ M.

5th International EMI Entrepreneurship SocialSciences Congress, online, 29 - 30 June 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: online