Yukarı Mezopotamya'nın İlk Boyalı Çanak-Çömlekleri: Hassuna, Samarra ve Halaf, Yeni Yorumlar ve Yaklaşımlar, Bölüm 2: Halaf


TEKİN H.

Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.81-100, 2018 (Peer-Reviewed Journal)