Patlatmalı Kazıların Yapıldığı Maden ve Taş Ocaklarının Tarihi ve Kültürel Alanlara Zarar Vermeyecek Mesafelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Yorum


UYAR G. G.

2. Tarihi Madenler Sempozyumu, 2 - 03 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text