Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan durum ve yönelimler


ÖZMEN B., USLUEL Y., ÇELEN F. K.

Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, no.5, pp.1224-1253, 2014 (Peer-Reviewed Journal)