Bir Hastaneye Başvuran Koroner Arter Hastalarından Oluşan Çalışma Grubunun Sağlık Denetim Odağı Algıları ve İlişkili Etmenler


KURU N., PİYAL B.

Türkiye klinikleri Cardiovasculer sciences, vol.24, pp.23-31, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier