Pediatrik Hastalarda Koroner Arter Fistüllerinin Transkateter Embolizasyonu: Klinik, Anjiografik Bulgular ve İzlem Sonuçları.


AYPAR E., KARAGÖZ T., ÇELİKER A., AYKAN H. H. , GÜVENER M., DEMİRCİN M.

16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Turkey, 19 - 21 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey