The prevalence of coronary artery anomalies in patients undergoing multidetector computed tomography for the evaluation of coronary artery disease


YORGUN H., HAZIROLAN T., KAYA E. B., GÜRSES K. M., EVRANOS B., CANPOLAT U., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.38, no.5, pp.341-348, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 5
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  • Page Numbers: pp.341-348
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: Coronary artery anomalies (CAA) can be detected by multidetector computed tomography (MDCT) with a high accuracy. The purpose of this study was to evaluate the prevalence of CAA in subjects undergoing MDCT coronary angiography for the assessment of coronary artery disease.Study design: This retrospective study included 1056 patients (534 males, 522 females; mean age 58.8±11.5 years) who underwent coronary dual-source 64-slice MDCT coronary angiography for the assessment of coronary artery disease. Coronary angiographic scans were obtained with injection of 80 ml nonionic contrast medium. Retrospective gating technique was used to synchronize data reconstruction with the ECG signal. The reconstructions were obtained in all cardiac phases at 50-millisecond intervals at a slice thickness of 0.75 mm and a reconstruction increment of 0.5 mm. Maximum intensity projection, multiplanar reformatted, and volume rendering images were derived from axial scans.Results: Eleven patients (1.04%) were found to have a CAA. These included high take-off of the left main coronary artery (LMCA) (n=3, 0.3%), absence of the LMCA (n=3, 0.3%), coronary artery fistula (n=2, 0.2%), right-sided origin of the circumflex artery (n=2, 0.2%), and left anterior descending artery originating from the right coronary artery (n=1, 0.1%).Conclusion: Multidetector computed tomography is a reliable and useful noninvasive method to identify and define anomalous coronary arteries and their course and can be used as the first-line diagnostic tool in the evaluation of CAAs.
Amaç: Koroner arter anomalileri, çokkesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) yöntemi ile çok yüksek doğruluk oranıyla saptanabilmektedir. Bu çalışmada, koroner arter hastalığının değerlendirilmesi amacıyla çokkesitli koroner BTA yapılan hastalarda koroner arter anomalisi sıklığı araştırıldı.Çalışma planı: Bu çalışmada, koroner arter hastalığının değerlendirilmesi için çift tüplü 64 kesit koroner BTA ile incelenen 1056 hasta (534 erkek, 522 kadın; ort. yaş 58.8±11.5) geriye dönük olarak değerlendirildi. Koroner anjiyografik görüntüleme, retrospektif gating yöntemi ile 80 ml non-iyonik kontrast ajan kullanılarak gerçekleştirildi. Rekonstrüksiyonlar geriye dönük elektrokardiyografi eşleme tekniği kullanılarak, tüm kardiyak fazlarda 50 msn aralıklarla 0.75 mm kesit kalınlığı ve 0.5 mm rekonstrüksiyon artışı ile yapıldı. Ardından aksiyel kesitlerden maksimum yoğunluk projeksiyon, multiplanar reformat ve hacimsel gösterim (volume rendering) reformat görüntüleri oluşturularak değerlendirilme yapıldı. Bulgular: On bir hastada (%1.04) koroner arter anomalisi saptandı. Bu anomaliler üç hastada (%0.3) yüksek çıkışlı sol ana koroner arter, üç hastada (%0.3) sol ana koroner arter yokluğu, iki hastada (%0.2) koroner fistül, iki hastada (%0.2) sağ taraf kökenli sirkumfleks arter ve bir hastada (%0.1) sol ön inen koroner arterin sağ koroner arterden çıkması idi. Sonuç: Koroner arter anomalilerinin varlığı ve anormal damarların seyrinin gösterilmesinde çokkesitli koroner BTA güvenilir ve kullanışlı bir yöntemdir ve koroner anomalilerin değerlendirilmesinde ilk seçenek olarak kullanılabilir.