Radyoterapi Alan Çocuk Hastalarda Tekrarlayan Propofol Uygulamaları


ÜZÜMCÜGİL F., ANKAY YILBAŞ A., AKÇA B., TEZCAN A. H., KARAGÖZ A. H., ÇELEBİOĞLU B.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi, vol.25, no.1, pp.26-31, 2017 (Scopus)