MSVD-Türkçe: Türkçe Video Altyazılama için Geniş Ölçekli Bir Veri Kümesi (MSVD-Turkish: A Large-Scale Dataset for Video Captioning in Turkish)


Çıtamak B., Kuyu M., ERDEM İ. A. , ERDEM M. E.

27. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2019), Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2019 identifier