Donuk omuzda ön ve arka kapsül germe egzersizlerinin erken dönem etkileri


Creative Commons License

TURGUT E., DÜZGÜN İ., ÇINAR MEDENİ Ö., ELBASAN B., OSKAY D.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, vol.26, no.2, pp.67-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)