Yükseköğretimde Bologna Sürecinin Etkililiği: Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Çalışma.


FER S. , ÖZDİYAR Ö. , UYSAL F., GELMEZ BURAKGAZİ S. , ÇOBANOĞLU AKTAN D., KIBRISLIOĞLU N. , ...More

IVth International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text